LODOWISKO

Zimą na dobrze zamarzniętym stawie, urządzamy wspaniałe przestronne lodowisko.